Ramazan Memishi

 

Portret, Vaj mbi fibër, 49.9 x 33.3 cm, Nr. Inv. 3563
Korrësja, 1984, Vaj në beze, 66 x 62 cm, Nr. Inv. 2960
Kompozim, Vaj në beze, 99.8 x 80 cm, Nr. Inv. 4100

 

Ramazan Memishi

Ekspozitë
Lindur në Orshek, Kukës, 4 Prill 1957.
Shkolla fillore në Oreshek
Shkolla e mesme ne Krumë
1981 –Diplomohet skenograf në institutin e Lartë të Arteve, Tiranë; Tema e Diplomës: skenografi e pjesës “Toka Jonë”, pedagog drejtues Agim Zajmi.
1981-punon si skenograf për estradën, teatrin, koncertet, teatrin e kukullave ne Kukës dhe aktivitete lokake.
Realizuar deri tani reth 50 skenografi.
Lexo më tepër
I martuar me tre femije, gruaja shtëpiake.
Pjesëmarrja ne ekspozita kolektive:
1981, 1982, 1983, 1984 në Kukës
1984 Galeria kombëtare Tiranë
1985-1986 Kukës
1986 Galeria kombëtare Tiranë
1987 Kukës, G.K.A. Tiranë
1989 ekspozitë kolektive në Gjermani, Onufri 1996 G.K.A Tiranë
Ekspozita Personale:
Kukës 1989
Tiranë 1989 –Pallati i kultures
1995 ekspozitë me 25 vepra në ambientet e PNUD-it
1995 -12 vepra te kesaj ekspozite të ekspozuara në G.K.A
1995 -10 vepra ne Festivalin në Die, Francë.

Fshihi detajet